top of page

Totale ontzorging

2023: Energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 mogen kantoren met een energielabel slechter dan C niet meer gebruikt worden.

 • Geldt deze verplichting ook voor uw kantoor?

 • Heeft uw kantoor reeds een energielabel?

 • Is het label C of beter?

 • Hoe past u uw pand zo voordelig én verstandig mogelijk aan, zodat u wel energielabel C haalt?

 

Op deze website vindt u veel antwoorden. U kunt ook direct bellen met 0165 - 520 683 om maximaal ontzorgd te worden. Telefonisch advies is kosteloos.

Geldt deze verplichting ook voor mijn kantoor?

Heeft mijn kantoor reeds een energielabel en zo ja, welk?

Hoe verbeter ik het energielabel van mijn kantoor zo eenvoudig en voordelig mogelijk?

In principe moeten alle kantoren voldoen aan deze verplichting. Dit zijn de uitzonderingen:

 • Kantoren kleiner dan 100 m².

 • Kantoren welke een nevenfunctie van het gebouw zijn (maximaal 50% gebruiksoppervlak van het totale gebouw is kantoor). Bijvoorbeeld grote distributiecentra/magazijnen met in hetzelfde gebouw een klein kantoor.

 • Rijks, provinciale, en gemeentelijke monumenten. (Beschermde stads- en dorpsgezichten moeten dus wél aan de label C verplichting voldoen)

 • Binnen 2 jaar te slopen, transformeren of onteigenen panden

Voor verdere vragen en alle uitzonderingen kunt u bellen met Breuers & Cobelens op 0165 - 520 683. Telefonisch advies is kosteloos.

Energielabels moeten in Nederland formeel worden afgemeld bij de overheid.

Alle geldige energielabels zijn publiekelijk inzichtelijk op de overheidswebsite www.ep-online.nl

U komt op 3 mogelijke uitkomsten:

1) ep-online vermeldt C of beter.

Als er op ep-online.nl een energielabel C of beter geregistreerd staat hoeft u verder NIETS te doen. Let u wel op de verloopdatum van het energielabel, wat tevens op deze website vermeld staat. Zodra het energielabel verloopt moet u een nieuw energielabel vast laten stellen. Doe dit op tijd; het kan zijn dat, door wijzigingen in de rekenmethodiek de afgelopen jaren, uw pand op een ander energielabel komt. 

2) ep-online vermeldt D of slechter.

Als er op ep-online.nl een energielabel D of minder geregistreerd staat moet u uw pand verbeteren. Ook zou het kunnen dat door wijzigingen in de rekenmethodiek uw pand bij herberekening wel op label C komt. Neem contact op om door te nemen of u instapt bij stap 2 of 3 van het energielabel C garantie stappenplan.

3) ep-online vemeldt geen label.

Als er op ep-online.nl geen energielabel voor uw pand geregistreerd staat moet u beginnen met het vaststellen van het energielabel. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunt u uw vervolgstappen bepalen. U stapt in bij stap 1 van het energielabel C garantie stappenplan.

Voor verdere vragen kunt u bellen met Breuers & Cobelens op 0165 - 520 683. Telefonisch advies is kosteloos.

Als uw kantoor energielabel D of slechter heeft, moet u uw kantoor verbeteren.

De quick scan, welke onderdeel is van de energielabel C garantie, geeft antwoord.

Er zijn vele maatregelen die u kunt uitvoeren om uw kantoor op energielabel C of beter te krijgen.

Het is nog niet formeel aangekondigd, de verwachting is dat vanaf 2030 er een energielabel A verplichting voor kantoren geldt.

Welke maatregelen kunt u nu uitvoeren zonder dat u deze voor 2030 wederom moet verbeteren?

Hoe voorkomt u dat u zonnepanelen op een dak legt, wat voor 2030 beter geïsoleerd moet worden? Of dat u isolatie aanbrengt, wat later vervangen moet worden door een dikker pakket? 

Uit de quick scan komen, op één A4-tje, drie scenario's, allen gebruik makend van no-regret maatregelen.

Het eerste scenario geeft u mogelijkheden om zo voordelig mogelijk op energielabel C te komen.

 

Het tweede scenario brengt uw pand volgens de trias energetica op energielabel C.

 

Het derde scenario biedt een doorkijkje naar 2030; energielabel A.

Waarom energielabel C garantie?

 • U wil graag één aanspreekpunt inzake deze wetgeving.

 • U wil niet tussen wal en schip geraken in een discussie tussen adviseurs en aannemers.

 • U wil graag zo eenvoudig en voordelig mogelijk voldoen aan de wetgeving.

 • U wil graag volledig ontzorgd worden.

 • U houdt van partijen die zeggen wat ze doen en vervolgens doen wat ze zeggen. Niets meer en niets minder.

bottom of page