top of page

Stappenplan

Energielabel C garantie

valt uw kantoor onder deze verplichting?

stap 1

Bel of mail ons alle adressen door die van toepassing zijn op het betreffende gebouw. Telefonisch kunnen we beter met u meedenken en u maximaal ontzorgen: 0165 - 520 683.

U kunt dit ook zelf uitzoeken:

Controleer vooraf in de BAG of u alle adressen van uw kantoorgebouw juist in beeld heeft.

In principe moeten alle kantoren voldoen aan de energielabel C verplichting. Dit zijn de uitzonderingen: 

 • Kantoren kleiner dan 100 m². Het helpt u in uw bewijslast als deze maximaal 100 m²  ook aldus in de BAG geregistreerd staat.​​

 • Kantoren welke een nevenfunctie van het gebouw zijn (maximaal 50% gebruiksoppervlak van het totale gebouw is kantoor). Bijvoorbeeld grote distributiecentra/magazijnen met in hetzelfde gebouw een klein kantoor. Het helpt in uw bewijslast als uw gebouw in de BAG GÉÉN kantoorfunctie als gebruiksdoel heeft.

 • Binnen 2 jaar te slopen, transformeren of onteigenen panden.

 • Rijksmonument, provinciaal monumenten, of gemeentelijk monumenten

Let op, beschermde dorps- en stadsgezichten, brandgrensmonumenten, enz. vallen wél onder de energielabel C verplichting.

Indien uw pand niet onder de label C verplichting valt, kunt u nu stoppen. De bewijslast ligt bij u: Zorg dat u uw documentatie goed bewaard. U heeft géén kosten gemaakt voor telefonisch advies van Breuers & Cobelens.

Indien uw pand wél onder de label C verplichting valt gaat u door naar stap 2.

wat is het huidige energielabel?

stap 2

Bel of mail ons alle adressen door die van toepassing zijn op het betreffende gebouw. Telefonisch kunnen we beter met u meedenken en u maximaal ontzorgen: 0165 - 520 683.

U kunt dit ook zelf uitzoeken:

Controleer vooraf in de BAG of u alle adressen van uw kantoorgebouw juist in beeld heeft.

Op www.ep-online.nl zijn alle geldige energielabels inzichtelijk. Zoek op postcode en huisnummer.

Indien uw pand een energielabel C of beter heeft, en het is nog lang (>2024) geldig, kunt u nu stoppen. Zorg dat u uw bewijslast goed bewaard. U heeft géén kosten gemaakt voor telefonische advisering van Breuers & Cobelens.

Indien uw pand nog geen energielabel heeft, of het vervalt de komende jaren, belt u met Breuers & Cobelens om een offerte op te vragen voor het vaststellen van het energielabel. Hier zijn kosten aan verbonden welke veelal tussen de €350 en €1500 excl. BTW liggen, afhankelijk van de oppervlakte en beschikbaarheid van recente bouwkundige tekeningen.

 

 • Het drukt de kosten als u goede plattegronden beschikbaar heeft met volledige maatvoering.

 • Breuers & Cobelens dient uw pand te bezoeken en volledig op te nemen. Alle ruimtes dienen toegankelijk te zijn. Als u vooraf zorgt dat alle eventuele huurders op de hoogte zijn, meewerken én dat alle sleutels beschikbaar zijn van bergingen, ketelhuizen, serverruimtes etc. voorkomt u extra wachttijd voor de gebouw inspecteur. Extra wachttijd wordt helaas doorberekend als meerwerk.

 • Het helpt een nauwkeuriger, veelal beter, energielabel te verkrijgen als u bouwkundige tekeningen beschikbaar heeft met daarop isolatiedetails van daken, gevels en vloeren. Ook installatietekeningen en -beschrijvingen kunnen helpen, evenals EPC-berekeningen.

quick scan om op energielabel C te komen

stap 3

Indien uit stap 2 blijkt dat uw pand energielabel C of beter heeft, en het is nog lang (>2024) geldig, kunt u nu stoppen. Als u bij stap 2 een nieuw energielabel vast heeft laten stellen is dit 10 jaar geldig. Zorg dat u uw bewijslast goed bewaard.

Indien uit stap 2 blijkt dat uw pand energielabel D of slechter heeft vraagt u Breuers & Cobelens een offerte op te stellen voor een quick scan. Deze quick scan heeft als output één A4-tje waarop het volgende staat:

 • De huidige situatie

 • Scenario 1: De te nemen maatregelen om zo voordelig mogelijk op energielabel C te komen

 • Scenario 2: De te nemen maatregelen om volgens de trias energetica op energielabel C te komen.

 • Scenario 3: De te nemen maatregelen om op energielabel A te komen, een doorkijkje naar de toekomst.

 

De quick scan​ is géén volledig maatwerkadvies. Energiebesparingen en terugverdientijden worden niet meegenomen.

Indien gewenst en in overleg, of co-creatie met u, worden bij de quick scan wél offertes opgevraagd en bijgevoegd van partijen die de maatregelen kunnen uitvoeren. Dit kunnen partijen zijn welke door u worden voorgedragen of partijen welke door Breuers & Cobelens worden voorgesteld. Facturatie geschiedt altijd direct vanuit de uitvoerende partij richting u, maar op energetisch gebied zal Breuers & Cobelens de partijen wel aansturen. Ervan uitgaande dat ook de door u aangedragen uitvoerende partijen exact doen wat we hebben afgesproken en niet, om wat voor reden dan ook, met "vergelijkbare" materialen werken, geeft Breuers & Cobelens een harde energielabel C garantie tot 6 maanden na het uitbrengen van de quick scan.

 

uitvoering maatregelen en afmelden nieuwe energielabel

stap 4

In overleg met u voeren de uitvoerende partijen de maatregelen uit.

 

Breuers & Cobelens zal samen met de uitvoerende partijen ervoor blijven zorgen dat u maximaal wordt ontzorgd. De ervaring leert dat het niveau van ontzorgen in dit stadium per situatie verschilt. Aangezien we samen inmiddels bij stap 4 zijn, moeten we inmiddels wel doorhebben tot op welk detailniveau u graag zelf aan het roer blijft staan en van welke details u van ons en de uitvoerende partijen verwacht dat we beslissen en doorgaan.

Breuers & Cobelens houdt vanuit energetisch oogpunt in ieder geval de volledige regie zodat de energielabel C garantie van kracht blijft.

Na uitvoering van de werkzaamheden zal Breuers & Cobelens het nieuwe energielabel formeel afmelden en bent u volledig klaar voor de toekomst.

bottom of page