top of page

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als huurder van een kantoorpand?
  Als huurder bent u niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting. U kunt echter wel de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen. Uitzondering is in geval van casco-verhuur, waar u verantwoordelijk bent voor een deel van de energiebesparing. In dat geval blijft de eigenaar eindverantwoordelijk maar kan hij alleen door middel van een afspraak met u aan de verplichting voldoen.
 • Ik heb al energielabel C, B of A. Verandert er voor mij nog iets?"
  Nee, als u een energielabel C of beter heeft, dan hoeft u niets te doen. Let wel op de geldigheidsdatum, een afgegeven energielabel is tien jaar geldig. In de wandelgangen wordt gesproken over een energielabel A verplichting in 2030. Dit echter nog niet formeel vastgesteld. Het is verstandig om u hierop alvast voor te bereiden, tijdens regulier onderhoud is het veel voordeliger om energiebesparende maatregelen te treffen.
 • Kan ik subsidie krijgen op het verbeteren van mijn energielabel?
  De subsidieregelingen zijn beduidend minder dan enkele jaren terug. Er zijn er mogelijk nog wel enkele, deze zijn met name van toepassing op de duurdere maatregelen zoals warmtepompen, héle grote velden PV-cellen, enz. RVO heeft een subsidiewijzer online staan. Ook kunt u uw eigen gemeente vragen welke regelingen van toepassing zijn. Bereid u er helaas op voor dat er vrijwel geen subsidieregelingen meer zijn voor bijvoorbeeld isoleren en LED verlichting.
 • Ik hoor ook wat over de verplichte "erkende maatregelen", heeft dit invloed op de energielabel C verplichting?"
  De label-C-verplichting voor kantoren en de Erkende Maatregelen kunnen beide van toepassing zijn en door verschillende instanties worden gehandhaafd. Het is dus mogelijk dat als een gebouweigenaar voldoet aan de ene wet er via de andere wet aanvullende maatregelen nodig zijn.
 • Wat als mijn kantoor in 2023 niet voldoet?
  Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting. Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel heeft, mag het kantoor op grond van de verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het pand niet als kantoor gebruikt mag worden, tot aan de verplichting is voldaan. Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen: van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of - bij herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Het bevoegd gezag kan in beleidsregels kaders opnemen voor de handhaving van deze verplichting. Ook zonder zulke beleidsregels of een vooraf vastgestelde handhavingstrategie kan tegen overtredingen van de Woningwet worden opgetreden.
bottom of page